Kèk konsèy sou kouman ou kapab pase periòd kriz kowona a


Men kèk ti konsèy sou kouman ou kapab pase periòd kriz kowona a pandan ou fèmen andedan kay ou si ou ta santi ou vle strese oubyen deprime:


- Pwofite fè aktivate ou te anvi fè depi kèk tan ke ou pat gentan pou yo tankou: li yon liv, gade yon film, fè ekzèsis fizik, aprann prepare yon plat, elatriye.


- Pwofite mete sou papye projè ou vle realize a lavni oubyen aprè period kriz kowona a.


- Pwofite pase bon ti moman ak fanmiy ou ak pwoch ou ki nan kay lan, tankou manje ansanm, fè ti dialòg sou sa nou ta renmen ki chanje nan kay lan, gade film ansanm